Werken bij SIZT
“SIZT biedt je kansen om je te ontwikkelen.
Door open en kritisch met elkaar te zijn in de dagelijkse praktijk leren we zowel van cliënten als van elkaar.

Een (h)echt team
SIZT bestaat uit een hecht team van geschoolde mensen, die samen zorgen voor de bovengenoemde vruchtbare bodem. Wij hebben verstand van de doelgroep, geven persoonlijke aandacht aan elke cliënt en signaleren waar extra aandacht en/of ondersteuning noodzakelijk is. Ieder teamlid is er om uit te nodigen, aan te moedigen, te sturen, te ondersteunen en te bevestigen. Maar ook om te controleren en te corrigeren.
Een professioneel team
Naast het begeleidend team zijn er ook gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers en managers betrokken bij begeleiding en behandeling.
Als teamlid ben je persoonlijk begeleider van enkele cliënten. Je onderhoudt contacten, regelt zaken, draagt bij aan de behandelbespreking, stelt samen met de cliënt het werkplan op, zorgt voor maandelijkse evaluaties, draagt relevante informatie over aan collega’s en overlegt met de gedragswetenschapper over de voortgang van de ontwikkeling. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor persoonlijke zaken die jouw cliënten betreffen.
Ambulante Begeleiding
Wij bieden thuisbegeleiding aan cliënten, die opzoek zijn naar een stabiele leefomgeving, Met behulp van individuele begeleiding zorgen we dat cliënten regie over hun eigen leven krijgen en dat hun hulpvraag inzichtelijk wordt.