Klachten

F 50.1.3 Klachtenformulier

Voor meer informatie over de verdere klachtenprocedure kunt u terecht bij onze interne klachtenfunctionaris Melisa Hayta

* verplichte velden

1 Gegevens klager
2 indien de klacht door iemand anders dan cliënt wordt ingediend, dan ook gegevens indiener vermelden
Relatie tot Cliënt:
PartnerZoon/dochterFamilielidWettelijk vertegenwoordigerAnders

3 Indien de klacht betrekking heeft op handelen of bejegening van de medewerkers, graag hieronder de namen en indien bekend de functies van medewerkers aangeven


Waarop heeft uw klacht betrekking:
BejegeningUitvoeren van de zorg / begeleidingDeskundigheid van medewerkersInformatieverstrekkingBereikbaarheid tijdens / buiten kantoorurenNakomen van afsprakenAnders

4 Toelichting op de klacht


5 Wat kan er volgens jou het beste gedaan worden om je klacht te verhelpen?