Voor Cliënten

Klachten

Als jij een klacht hebt, ongeacht in welke vorm, willen wij graag op de hoogte worden gebracht zodat wij het samen kunnen uitwerken. Daarom hebben wij een klachtenregeling voor onze cliënten ingericht.

Graag stimuleren wij om eerst met je ambulante begeleider te praten om de klacht duidelijk in beeld te krijgen. De meeste klachten kunnen op die manier worden opgelost.

Zou het ongewenste geval intreden dat je er niet uit kan komen met je ambulante begeleider dan verzoeken wij je graag om het volgende klachtenformulier in te vullen en in te dienen. Je klacht komt dan terecht bij de klachtenfunctionaris van Stichting Intens Zorg Twente.

Klachtenfunctionaris: Melisa Hayta
Vertrouwenspersoon: Marvin Brücker

Wil je jouw klacht liever indienen bij een externe organisatie dan kun je via onderstaande link contact opnemen met het “klachtenportaal ZORG”.

Medezeggenschap

Cliëntvertrouwenspersoon