Voor Cliënten

Klachten

Als jij een klacht hebt, ongeacht in welke vorm, willen wij graag op de hoogte worden gebracht zodat wij het samen kunnen uitwerken. Daarom hebben wij een klachtenregeling voor onze cliënten ingericht.

Graag stimuleren wij om eerst met je ambulante begeleider te praten om de klacht duidelijk in beeld te krijgen. De meeste klachten kunnen op die manier worden opgelost.

Zou het ongewenste geval intreden dat je er niet uit kan komen met je ambulante begeleider dan verzoeken wij je graag om het volgende klachtenformulier in te vullen en in te dienen. Je klacht komt dan terecht bij de klachtenfunctionaris van Stichting Intens Zorg Twente.

Klachtenfunctionaris: Ron Schultz
Vertrouwenspersoon: Marvin Brücker

Wil je jouw klacht liever indienen bij een externe organisatie dan kun je via onderstaande link contact opnemen met het “klachtenportaal ZORG”.

Privacy

Stichting Intens Zorg Twente is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn het kunnen aanbieden van een woning en/of om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap. Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Stichting Intens Zorg Twente verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer je niet meer bij ons zorg ontvangt of werkt, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Medezeggenschap

Stichting Intens Zorg Twente vindt het belangrijk dat onze cliënten hun medezeggenschap kunnen geven. Door hun ervaringen en inzichten, kunnen wij ons werk nog beter uitvoeren. Wij willen graag dat cliënten mee kunnen praten en denken over de invulling van hun zorg.

Heb jij ideeën, suggesties of wensen om de zorg nog beter te laten verlopen en wil jij graag hierover meedenken, laat dit ons dan weten!

Cliëntvertrouwenspersoon